Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Plastiki granulýator gaýtadan işleýän granulýator galyndylary plastik gaýtadan işleýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan işlenen materiallar konweýer kemeriniň üsti bilen garyşyk portuna awtomatiki usulda daşalýar we ýyladyş nurbady materiallary garyşdyrmak, gyzdyrmak we eritmek üçin ulanylýar, şonuň üçin öl kellesiniň üsti bilen zolak görnüşinde çykarylýar we soňra suw bilen sowadylýar. tank, granular zatlara bölünip gaplanýar.Machinehli enjamy ezmek, awtomatiki iýmitlendirmek, garyşdyrmak, mejbury iýmitlendirmek we granulasiýany birleşdirýän ykjam we ýerlikli gurluş bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

sdf

Görnüşi: Granulýasiýa önümçilik liniýasy
Buraw dizaýny: 125eke, 125, 28: 1, 100rpm - 150rpm
Naprýa .eniýe: 380V / 440V / 415V / özleşdirilen
Ölçegi (L * W * H): 3400X1900X2600
Kuwwat (kW): 37
Agramy: 2000
Kepillik: 1 ýyl
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: Kanada, ABŞ, Fransiýa, Germaniýa, Wýetnam, Filippinler, Saud Arabystany, Indoneziýa, Päkistan, Meksika, Russiýa, Ispaniýa, Taýland, Marokko, Argentina, Günorta Koreýa, Çili, BAE, Kolumbiýa, Rumyniýa, Bangladeş, Günorta Afrika, Gazagystan, Gyrgyzystan, Nigeriýa, Özbegistan, Japanaponiýa, Malaýziýa, Awstraliýa
Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, Energetika we magdançylyk we başgalar

Ekstruder: leeke nurbatly plastik ekstruder
Pelletizator: leeke nurbat granulýatory
Plastiki gaýtadan işleýän maşyn: leeke nurbat dikeldiş enjamy
Granulýator: Plastmassa ýekeje nurbat pellet enjamy
pp pe bas: pp pp abs galyndy plastmassa ýekeje nurbat pellet enjamy
Parnik membranasynyň materialy gaýtadan işleýän maşyn: Parnik film materialy ýekeje nurbat dikeldiş enjamy
Galyndy materiallary ezýän we pelletleýji maşyn: Galyndy materiallary ezýän arassalaýjy ýekeje nurbat pellet enjamy
Granulýator: Pellet enjamyny gaýtaryň
Gaty plastmassany ezmek: Gaty plastmassa üwemek we granulýator
Softumşak plastmassany döwmek: Softumşak plastmassany döwmek we granulýator

Gysgaça syn

Marketing görnüşi: Täze önüm 2022
Esasy komponentler: podşipnik, dişli guty, motor
Gelip çykan ýeri: Hytaý, Zhejiang
Marka ady: Taipeng enjamlary

iş ýörelgesi

Gaýtadan işlenen materiallar konweýer kemeriniň üsti bilen garyşyk portuna awtomatiki usulda daşalýar we ýyladyş nurbady materiallary garyşdyrmak, gyzdyrmak we eritmek üçin ulanylýar, şonuň üçin öl kellesiniň üsti bilen zolak görnüşinde çykarylýar we soňra suw bilen sowadylýar. tank, granular zatlara bölünip gaplanýar.Machinehli enjamy ezmek, awtomatiki iýmitlendirmek, garyşdyrmak, mejbury iýmitlendirmek we granulasiýany birleşdirýän ykjam we ýerlikli gurluş bar.

Üstünlikleri

1. Motor uly, iýmitlendiriş kuwwaty uly, nurbat şol bir pudakdaky modelden has uly we çykaryş deşigi şol bir pudagyňkydan has köp.Dişli guty deň-duşlaryndan has uludyr.
2. Özbaşdak öndürilen gaýtadan işlenen materiallar göwher pagta gönüden-göni köpükläp, önümçilik çykdajylaryny azaldyp we önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp biler.
3. outputokary öndürijilik, ýönekeý işlemek, durnukly öndürijilik we az energiýa sarp etmek bilen häsiýetlendirilýär.
4. Galyndylary gaýtadan işlemek, çig mal tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak.


  • Öňki:
  • Indiki: