Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

biz kim?

Biz Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýäris, 2008-nji ýyldan başlap içerki bazara (40.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (18.00%), Gündogar Aziýa (10.00%), Okeaniýa (6.00%), Demirgazyk Europeewropa (6.00%), Gündogar Europeewropa satýarys (6.00%), Orta Gündogar (6.00%), Afrika (4.00%), Günorta Aziýa (2.00%), Günorta Europeewropa (2.00%), Demirgazyk Amerika (0.00%), Günorta Amerika (0.00%), Günbatar Europeewropa (0.00) %), Merkezi Amerika (0,00%).Ofisimizde jemi 11-50 adam bar.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Enjamlar (Granulýator; Ekiz nurbat Granulýator; Plastiki Granulýator; Plastiki Pellet Maşyn)

Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

Enjamlaryň ajaýyp öndürijiligine, müşderilere wagtynda we hünär tehniki goldawyna baglylykda, enjamlarymyz içerki bazarda we köp daşary ýurtlarda 30-dan gowrak welaýatda gowy satylýar.

Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / PD / A, Western Union, Nagt, Eskrow;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý, Nemes

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.